Надземни паркоместа

Надземни паркоместа
ПМ 1 - 8 000,00 €ПМ 2 - 8 000,00 €ПМ 3 - 8 000,00 €ПМ 4 - 8 000,00 €ПМ 5 - 8 000,00 €ПМ 6 - ПродаденоПМ 7 - 8 000,00 €ПМ 8 - 8 000,00 €ПМ 9 - 8 000,00 €ПМ 10 - 8 000,00 €ПМ 11 - 8 000,00 €ПМ 12 - ПродаденоПМ 13 - 8 000,00 €ПМ 14 - ПродаденоПМ 15 - 8 000,00 €ПМ 16 - 8 000,00 €ПМ 17 - 8 000,00 €ПМ 18 - 8 000,00 €ПМ 19 - 8 000,00 €ПМ 20 - ПродаденоПМ 21 - ПродаденоПМ 22 - 8 000,00 €ПМ 23 - ПродаденоЕтаж I

ПМ 1 - 8 000,00 €

ПМ 2 - 8 000,00 €

ПМ 3 - 8 000,00 €

ПМ 4 - 8 000,00 €

ПМ 5 - 8 000,00 €

ПМ 6 - Продадено

ПМ 7 - 8 000,00 €

ПМ 8 - 8 000,00 €

ПМ 9 - 8 000,00 €

ПМ 10 - 8 000,00 €

ПМ 11 - 8 000,00 €

ПМ 12 - Продадено

ПМ 13 - 8 000,00 €

ПМ 14 - Продадено

ПМ 15 - 8 000,00 €

ПМ 16 - 8 000,00 €

ПМ 17 - 8 000,00 €

ПМ 18 - 8 000,00 €

ПМ 19 - 8 000,00 €

ПМ 20 - Продадено

ПМ 21 - Продадено

ПМ 22 - 8 000,00 €

ПМ 23 - Продадено