Надземни паркоместа

Надземни паркоместа
ПМ 1 - 10 000,00 €ПМ 2 - 10 000,00 €ПМ 3 - 10 000,00 €ПМ 4 - 10 000,00 €ПМ 5 - ПродаденоПМ 6 - ПродаденоПМ 7 - 10 000,00 €ПМ 8 - 10 000,00 €ПМ 9 - 10 000,00 €ПМ 10 - 10 000,00 €ПМ 11 - 10 000,00 €ПМ 12 - ПродаденоПМ 13 - 10 000,00 €ПМ 14 - ПродаденоПМ 15 - 10 000,00 €ПМ 16 - ПродаденоПМ 17 - ПродаденоПМ 18 - ПродаденоПМ 19 - ПродаденоПМ 20 - ПродаденоПМ 21 - ПродаденоПМ 22 - ПродаденоПМ 23 - ПродаденоЕтаж I

ПМ 1 - 10 000,00 €

ПМ 2 - 10 000,00 €

ПМ 3 - 10 000,00 €

ПМ 4 - 10 000,00 €

ПМ 5 - Продадено

ПМ 6 - Продадено

ПМ 7 - 10 000,00 €

ПМ 8 - 10 000,00 €

ПМ 9 - 10 000,00 €

ПМ 10 - 10 000,00 €

ПМ 11 - 10 000,00 €

ПМ 12 - Продадено

ПМ 13 - 10 000,00 €

ПМ 14 - Продадено

ПМ 15 - 10 000,00 €

ПМ 16 - Продадено

ПМ 17 - Продадено

ПМ 18 - Продадено

ПМ 19 - Продадено

ПМ 20 - Продадено

ПМ 21 - Продадено

ПМ 22 - Продадено

ПМ 23 - Продадено