Етаж I

=

Апартаменти етаж I

=

Надземни паркоместа

Етаж 1
Апартамент А1Апартамент А2Апартамент А3 - ПродаденАпартамент А4 - ПродаденАпартамент А5 - ПродаденАпартамент Б6 - ПродаденАпартамент Б1- ПродаденАпартамент Б2 - ПродаденАпартамент Б3 - ПродаденАпартамент Б4 - ПродаденАпартамент Б5 - ПродаденАпартамент А6 - ПродаденСклад 1 - Склад към апартамент А13Склад 2 - Склад към апартамент А20Склад 3 - Склад към апартамент Б13Склад 4 - Склад към апартамент Б20

Склад 1 - Склад към апартамент А13

Склад 2 - Склад към апартамент А20

Склад 3 - Склад към апартамент Б13

Склад 4 - Склад към апартамент Б20