Етаж I

=

Апартаменти етаж I

=

Надземни паркоместа

Етаж 1
Апартамент А1 Апартамент А2 Апартамент А3 Апартамент А4 Апартамент А5 Апартамент Б6 Апартамент Б1 Апартамент Б2 Апартамент Б3 Апартамент Б4 Апартамент Б5 Апартамент А6 Склад 1 - Склад към апартамент А13 Склад 2 - Склад към апартамент А20 Склад 3 - Склад към апартамент Б13 Склад 4 - Склад към апартамент Б20

Склад 1 - Склад към апартамент А13

Склад 2 - Склад към апартамент А20

Склад 3 - Склад към апартамент Б13

Склад 4 - Склад към апартамент Б20