Етаж I

=

Апартаменти етаж I

=

Надземни паркоместа

Етаж 1
Апартамент А1Апартамент А2Апартамент А3Апартамент А4Апартамент А5Апартамент Б6Апартамент Б1Апартамент Б2Апартамент Б3 - РезервиранАпартамент Б4Апартамент Б5Апартамент А6Склад 1 - Склад към апартамент А13Склад 2 - Склад към апартамент А20Склад 3 - Склад към апартамент Б13Склад 4 - Склад към апартамент Б20

Склад 1 - Склад към апартамент А13

Склад 2 - Склад към апартамент А20

Склад 3 - Склад към апартамент Б13

Склад 4 - Склад към апартамент Б20